کارنامه اوليه آزمون آزمايشي سنجش تاريخ98/11/25

search sanjesh
توضيحات
 • جهت مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يکي از سه روش زير استفاده کنيد
 • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
 • جستجو بر اساس شماره پرونده - شماره شناسنامه - سال تولد
   
  *
   
  شماره پرونده
   *  
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس مشخصات فردي
   
   *  
  نام خانوادگي
   *  
  شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس شماره داوطلبي - شماره شناسنامه - سال تولد
   
  *
   
  شماره داوطلبي
   *  
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  تصويركد امنيتي
  © 2013 Sanjesh Organization, All Right Reserved